Tranesamic acid, Tiêu chuẩn vàng trong điều trị nám 2019

trị nám

Điều trị nám vẫn là một vấn đề được bàn rất nhiều hiện nay. có rất nhiều cách trị nám. Tuy nhiên, để tìm một tiêu chuẩn vàng trong cách trị nám vẫn là một điều nan giải.

Tranesamic acid là một thành phần rất hiệu quả trong điều trị nám hiện nay. Ngoài việc sử dụng tranesamic acid trong đường uống thì việc lăn kim tranesamic acid là một phương pháp mới điều trị nám vô cùng hiệu quả.

Theo Dr ngoc việc lăn kim tranesamic acid giúp cho đưa sản phẩm vào tế bào melanocyte tốt hơn. Nó có tác dụng ức chế không cho tế bào này sinh ra sắc tố. Từ đó hạn chế hình thành melanin trong điều trị nám.

Tác dụng của tranesamic acid có khả năng ức chế sắc tố trong điều trị nám. Ngoài ra sản phẩm này còn có tác dụng cầm máu. Vì vậy khi điều trị bằng sản phẩm này cần phải biết được liều lượng và nồng độ. Liều đúng thì mới có tác dụng trong điều trị nám. nếu bị quá liều tranesamic acid thì nó chuyển sang điều trị cầm máu.

Để hiểu thêm về phương pháp trị nám bằng tranesamic acid các bạn có thể tham khảo ở video dưới đây